MITÄ 2019 TUO TULLESSAAN? – ENSIMMÄINEN BLOGITEKSTI

07.01.2019

Tervetuloa Infonian uuteen blogiin! Tulemme julkaisemaan tässä osiossa ajankohtaisia uutisia sekä näkökulmia kiinteistömarkkinoiden kiintoisasta maailmasta. Tarkoituksenamme on jakaa blogin välityksellä tietoa jatkuvasti muuttuvan alan uusista suuntauksista, sekä auttaa ihmisiä löytämään ratkaisuja kiinteistöihin ja toimitiloihin liittyvissä kysymyksissä.

 

Uudistimme myös nettisivumme, jotta kykenemme palvelemaan entistä paremmin vanhoja sekä uusia asiakkaitamme. Olemme panneet merkille että toimitila ja kiinteistömarkkinoihin liittyy paljon myyttejä sekä vanhentunutta tietoa, jonka vuoksi alalla toimiminen vaatii jämäkkää asiantuntijuutta sekä laajojen kokonaisuuksien hallintaa.  Infonialla on pitkä historia takanaan, jonka myötä rakentuneet yhteystyöverkot sekä kokemuksen tuoma tietototaito auttavat meitä paremmin ymmärtämään toimialaan liittyviä kysymyksiä ja tästä syystä haluamme olla jakamassa ajatuksiamme helppolukuisen blogin muodossa.  

 

 

Mitä alkanut vuosi tuo tullessaan?

 

Vuosi 2019 tulee olemaan merkittävien muutosten aikaa. Tai niin ainakin aina puhutaan, kun vuosi vaihtuu. Mitä oikeasti tulee tapahtumaan, on että markkinat muuttuvat jatkuvasti, eikä vuosiluvun vaihtuminen sinänsä ole mikään rajapyykki erilaisille ilmiöille. Se vain auttaa ihmisiä paremmin hahmottamaan missä mennään.

 

Talouskasvun muutosten myötä myös kiinteistömarkkinoille voi tulla muutoksia, jolloin yritykset saattavat tarkastella tilaratkaisujaan uusista näkökulmista. Niin kasvun kuin hiljaisemmankin kauden aikana yritysten onkin järkevää selvittää onko omia tilaratkaisuja tarvetta kilpailuttaa tai esimerkiksi uudistaa remontoimalla.

 

“Erityisesti pienten ja erilaisten co-working tilojen tarve on kasvanut pienillä muutaman henkilön yrityksillä, kun taas suurten yritysten toiminnassa korostuvat tarpeet erilaisille monitilatoimistoratkaisujen muutoksille.”

 

Erilaisten kiinteistö- ja toimitilaratkaisujen kehittäminen toimintaympäristöön paremmin sopivaksi tulee olemaan yksi jatkuvasti kehittyvistä trendeistä. Erityisesti pienten ja erilaisten co-working tilojen tarve on kasvanut pienillä muutaman henkilön yrityksillä, kun taas suurten yritysten toiminnassa korostuvat tarpeet erilaisille monitilatoimistoratkaisujen muutoksille. Perinteisiä toimistotiloja pyritäänkin kehittämään jatkuvasti vastaamaan paremmin tämän päivän muuttuvia tarpeita.

 

Muutostarpeiden tunnistaminen on menestyksen edellytys

 

Kun yrityksessä kartoitetaan erilaisia ongelmakohtia, kannattaa huomioida tarvitseeko yritys ulkopuolista konsultaatiota ongelmien havainnoimiselle. Asiantuntijan mukanaan tuoma kokemus sekä tietotaito ovat niitä apukeinoja, joilla voi parhaiten selvittää mitkä asiat jarruttavat yrityksen eteenpäin kulkemista. Markkinatilanteen ollessa jatkuvassa muutoksessa, on erilaisten muutostarpeiden tunnistaminen ajoissa tärkeää, koska niistä aiheutuvat ilmiöt voivat ajan saatossa aiheuttaa todellista harmia ennen kuin asiaan osataan kiinnittää huomiota.

 

Optimaalisessa tilanteessa yritykset voivat toteuttaa omaa toimintaansa jopa vuosikausia ilman että he astuvat moniin tyypillisiin sudenkuoppiin, mutta tässä onnistuminen ilman ulkopuolista apua on melkoisen epätodennäköistä. Ihmiset tiedostavat tämän ja siksi yrityksille ei olekaan mikään ongelma turvautua ammattilaisiin myös kiinteistötoimialaan liittyvissä kysymyksissä.

 

Markkinatilanteen ollessa jatkuvassa muutoksessa, on erilaisten muutostarpeiden tunnistaminen ajoissa tärkeää

 

Infonian toiminnassa korostuu kaukonäköisyys

 

Kaukonäköisyys on vaikeaa, mutta ei mahdotonta, koska aikaisempaa paremmin läpinäkyvät markkinat noudattavat tiettyjä tunnusmerkkejä. Tarkkoja ajankohtia erilaisille tapahtumille ei kuitenkaan kukaan osaa ennustaa, jonka vuoksi toimitilojen tai investointien täydellinen ajoittaminen taloustilanteen mukaan on usein haastavaa. Tämän vuoksi tärkeämpää onkin suunnitelmallisuus ja toiminnan räätälöinti pitkäksi aikaa.

 

Markkinoilla on tapa korjaantua itsestään ja tästä syystä paikalleen jähmettyminen on aina se huonompi vaihtoehto, koska olemassa olevat ongelmat aiheuttavat haittaa yritykselle myös hyvinä aikoina. Jos kuitenkin epävakaat ajat tuottavat epävarmuutta, niin ainoastaan päättäväisyydellä niihin voi varautua tehokkaasti.

 

Infonia auttaa sinua ja yritystäsi kaikissa toimitiloihin sekä kiinteistöihin liittyvissä kysymyksissä. Olit sitten etsimässä, myymässä tai vuokraamassa toimitiloja, tai vaikka kartoittamassa kiinteistösi kehitysmahdollisuuksia, asiantuntijamme auttavat sinua mielellään. Ota rohkeasti yhteyttä!

Lue myös edellinen tai seuraava artikkeli