Tilannekatsaus pandemia-ajan toimitilamarkkinaan

21.09.2020

Koronapandemia. Ilmiö, jolta kukaan meistä ei ole voinut välttyä vuoden 2020 aikana. Poikkeuksellinen ajanjakso on ollut paitsi koettelemus, myös tilaisuus kasvaa ja kehittyä. Työelämässä on viime vuosina eletty murroskautta, mutta nyt valitsevat poikkeusolot ovat vauhdittaneet muutosprosessia huomattavasti. Myös toimitilamarkkinat ovat uudenlaisten haasteiden edessä, kun vallitseva tilanne pakottaa miettimään toimitilojen mielekästä ja turvallista käyttöä uudesta näkökulmasta käsin.

 

Koronan vaikutukset toimitilamarkkinaan

Keväästä saakka toimitilamarkkinoilla on ollut havaittavissa selkeää varovaisuutta. Catellan julkaisemasta Suomen kiinteistömarkkinakatsauksesta (syksy 2020) käy ilmi, että vuoden 2020 ensimmäinen kvartaalin transaktiovolyymi oli ennätyksellisen vilkas. Koronan iskettyä Suomeen transaktioiden määrä lähti kuitenkin laskuun. Vaikka koronan vaikutukset näkyivätkin selkeästi transaktiopuolella jo keväällä, hyvä uutinen on, että koko maan vajaakäyttöasteet ovat Catellan julkaisemien tietojen perusteella pysyneet pääosin pandemiaa edeltävällä tasolla. Sen sijaan ajatusten tasolla ja tulevaisuuden suunnitelmissa korona näkyy yrityksissä jo nyt, sillä pandemia on havahduttanut yritykset pohtimaan toimitila-asioita.

Kevään ja kesän aikana olemme nähneet, että koronan vaikutukset vaihtelevat suuresti eri toimialojen välillä. Esimerkiksi ravintola- ja palvelualojen yritykset ovat kärsineet koronan välittömistä vaikutuksista selkeästi monia muita toimialoja enemmän. Elämme nyt aikaa, jolloin yrityksissä on palattu toimistolle pitkän etätyörupeaman jälkeen. Monissa yrityksissä koronan vaikutuksia liiketoimintaan ja tilatarpeisiin päästäänkin toden teolla arvioimaan vasta tulevan syksyn aikana.

 

Poikkeusolot muutoksen vauhdittajana

Miten korona näkyy työelämässä ja sitä kautta toimitilamarkkinoilla? Pandemian aikana monissa yrityksissä on harjoiteltu etätyön tekoa ensimmäistä kertaa. Ennen koronaa etätyö oli Suomessa vielä marginaalinen ilmiö, ja vain harvoissa yrityksissä oli luovuttu henkilökohtaisista työpisteistä. Etätyön normalisoitumisen seurauksena työnteon tehokkuuden mittaaminen työtuntien sijaan sekä luottamukseen pohjautuva työskentelytapa tulevat yleistymään.

Poikkeusolot ovat saaneet yritykset huomaamaan etätyön mahdollisuudet toimitilojen tehostamisen sekä työn organisoinnin kannalta.  Etätyöskentelyyn siirtymisen jälkeen monissa yrityksissä on alettu pohtia toimitilojen kokoa. Tulevaisuudessa moni yritys voikin päätyä nykyistä pienempien tilojen ostoon tai vuokraamiseen, kun kaikki työntekijät eivät enää työskentele toimitiloissa koko työviikkoa. Etätyön yleistyttyä työntekijät voivat jatkossa työskennellä osan viikosta kotoa käsin, jolloin työrauha paranee, mikä puolestaan lisää työn tehokkuutta. Toisaalta nykyisten työtilojen jakaminen uudella tavalla onnistuu, kun kiinteille työpisteille vaadittavan tilan määrä pienenee. Edellä kuvatun muutoksen myötä on oletettavaa, että avotiloja aletaan jakaa tiimi- ja asiakastiloiksi sekä hiljaisen työn tiloiksi.

Pandemian seurauksena työpaikoilla on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota turvallisuusasioihin. Hygieniasta ja turvaväleistä huolehtiminen haastavat niin yksityisissä tiloissa toimivat, coworking-tiloissa työtään tekevät kuin asiakastyötä tekevät toimijat miettimään toimitilojensa turvallisuutta. Poikkeusolot sekä lisääntynyt tarve varautua yllätyksiin on muuttunut yhä merkittävämmäksi niin vuokralaisten kuin vuokranantajienkin näkökulmasta käsin. Tulevaisuuden ennustaminen on käynyt entistä vaikeammaksi, mikä lisää sekä vuokralaisten että vuokranantajien epävarmuutta suurten päätösten tekemisessä.

 

Kohti tulevaisuuden työtiloja

Edellä kuvatut muutokset pakottavat kiinteistöalan ammattilaiset miettimään tilojen vuokrausta ja hyödyntämistä aivan uudella tavalla. Tilojen tehokkuus, monikäyttöisyys, uudenlaiset hyödyntämistavat sekä palveluiden ja ylläpidon digitalisaatio tulevat kasvattamaan merkitystään toimitilamarkkinoilla. Toimitilojen vuokrauksen kannalta tulee olemaan entistä tärkeämpää painottaa tilojen monipuolisia hyödyntämismahdollisuuksia sekä tilojen turvallisuutta.

Poikkeusoloista huolimatta me ihmiset olemme säilyneet perusominaisuuksiltamme samanlaisina. Etätyön lisäksi me tarvitsemme edelleen kohtaamisia sekä mahdollisuuden työskennellä yhdessä. Näin ollen toimitilojen tarve ei tule kokonaan häviämään koronapandemian myötä. Sen sijaan tiloille asettamamme vaatimukset muuttuvat. Toimitilojen viihtyisyys sekä niiden rooli yrityksen käyntikorttina voivat voimistua entisestään, kun tiloihin saapumisesta täytyy tehdä entistä houkuttelevampaa. Poikkeusajan meille tarjoamat uudet näkökulmat tulevat tästä syksystä alkaen muokkaamaan vahvasti näkemystämme siitä, millaisia toimitiloja tarvitsemme tulevaisuudessa. Korona-pandemian aikana tehty digiloikka on ensimmäinen osoitus siitä, että sopeutuminen uuteen normaaliin ja toimitilojen kehittyminen kohti entistä parempia tiloja on mahdollista.

 

 

 

 

 

Lue myös edellinen tai seuraava artikkeli