PALVELUT


Toimitilamarkkinointi

Vuokraus-, myynti- ja ostopalvelut kiinteistönomistajille sekä tiloja etsiville.

Teemme yhteistyötä kattavasti toiminta-alueemme kiinteistöjen omistajien kanssa. Laajan verkostomme kautta voimme tarjota yrityksille heidän tarpeitaan vastaavat tehokkaat ja toimivat toimitilat. Olipa kyseessä toimisto-, liike- tai tuotantotila, niin asiantuntijamme auttavat parhaan ratkaisun löytämisessä. Catella-yhteistyön kautta voimme tarjota palvelujamme myös valtakunnallisesti.

Infonia tarjoaa neuvonantopalvelua kiinteistösijoittajille yksittäisten kiinteistöjen sekä kiinteistösalkkujen myynneissä ja ostoissa. Vastaamme koko myyntiprosessin läpiviennistä. Myyntitoimeksiannoissa hyödynnämme vahvaa asiantuntemustamme kiinteistömarkkinasta sekä laajaa kotimaista ja kansainvälistä kontaktiverkostoamme parhaan mahdollisen ostajan löytämiseksi. Ostoneuvonannossa tavoitteena on strategisesti ja taloudellisesti optimaalisen sijoituksen turvaaminen ostajalle. Toimimme osana Catella-verkostoa, jolla on pitkä kokemus kiinteistötransaktioista Suomessa. Catellalla on johtava asema kiinteistösektorin neuvonantajana Euroopassa.

OTA YHTEYTTÄ

Kiinteistökehitys

Mahdollisuuksien tunnistamisesta menestyväksi kiinteistöliiketoiminnaksi.

Rakentamaton tontti voi olla omistajalleen tuottamaton. Vastaavasti elinkaarensa loppuvaiheessa oleva toimisto- tai liikerakennus saattaa olla vajaakäytöllä pelkkä kulujen kerääjä. On aika arvioida uudestaan kiinteistön mahdollisuuksia ja kehittää kiinteistölle uusi liikeidea, uusi elämä.

Kiinteistökehitys voi lähteä liikkeelle kaavoituksesta jatkuen hankkeen suunnitteluun ja rakennuttamiseen tai se voi olla uuden liikeidean ja käyttäjän löytämisestä tiloihin. Tarvittavat toimenpiteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Kiinteistökehityshankkeessa hyödynnämme laajaa verkostoamme ja osaamistamme parhaan liikeidean ja parhaiden käyttäjien tai ostajien löytämiseksi. Kiinteistöarvioinnin sekä kiinteistötalouden laskelmien avulla tuomme tietoosi kehityshankkeeen tarvittavat taloudelliset reunaehdot ja mahdollisuudet. Kiinteistöjuridiikan sekä rakennuttamisen osaajamme vetävät koko kehityshankkeen A:sta Ö:hön. Lopputuloksena tuottava kiinteistö, jonka uusi taloudellinen sekä tekninen elinkaari kantaa taas pitkälle tulevaisuuteen.

OTA YHTEYTTÄ

Kiinteistöarviointi

Auktorisoidut arviointi- ja konsultointipalvelut kiinteistöjä koskevan päätöksenteon tueksi.

Kiinteistöarviointi on asiantuntijan näkemys kiinteän omaisuuden tai kiinteistöön kohdistuvan oikeuden arvosta. Kiinteistöjen lisäksi arvioidaan kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden yksittäisiä osakehuoneistoja. Auktorisoidut asiantuntijamme tarjoavat ammattimaiset ja luotettavat arviointi- ja konsultointipalvelut kiinteistöjä koskevan päätöksenteon tueksi. AKA -arvio laaditaan aina IVS:n (International Valuation Standards) mukaisesti.

Arviointiprosessin lopputulos on arviolausunto (arviokirja), jossa toimeksiannon tulokset esitetään arvion tilaajalle ja muille mahdollisille arvion käyttäjille. Siitä saa selvän käsityksen esitetystä arvosta, joka on yleensä markkina-arvo.

OTA YHTEYTTÄ

Kiinteistömanageeraus

Kiinteistöjohdon palvelut kiinteistöjen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Kaikissa kiinteistöissä tarvitaan niiden elinkaaren aikana lukuisa joukko erilaisia kiinteistöjen ylläpitopalveluja, kuten kiinteistöhuoltoa, siivousta, jätehuoltoa, turvapalveluita sekä teknisiä huoltoja ja korjauksia. Niiden oikeanlaisella hankinnalla varmistetaan kiinteistöihin sidottujen pääomien arvon säilyminen sekä tilojen käyttäjien tyytyväisyys ja turvallisuus. Oikeat palvelut ja niiden toiminnan laadun varmistaminen varmistavat omistajalle vakaan tulokassavirran pitkälle tulevaisuuteen.

Suunnittelemme ja hankimme ammattitaitoisesti kiinteistöihin juuri oikeanlaiset palvelut ja tarpeen mukaanjohdamme  niiden toimintaa, jolloin voit keskittyä kiinteistövarallisuutesi muuhun hallinnointiin. Raportoimme palveluiden laadusta ja taloudellisuudesta, sekä olemme apuna kiinteistön kulujen seurannassa ja budjetin laadinnassa.

OTA YHTEYTTÄ

OTA YHTEYTTÄ